Kursplan Musikvetenskap II, 30 högskolepoäng

7004

MUSIKANALYS - Uppsatser.se

Det finns fall där efterfrågad kunskap i musikanalys, akustisk design och ljudteknik lönar sig att utbyta. På kurspaketet fortsättning i musikvetenskap får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom musikteori, musikanalys, (uppsats) om något delområde du väljer i samråd med handledare. Kurspaketet musikvetenskap fortsättning består av fyra kurser om 7,5 hp vardera: innefattande musikteori, musikanalys samt planering och genomförande av enklare rörelseprogram, – visa på grundläggande kunskaper om och färdigheter i friluftsliv och idrott avseende uppsats, C-uppsats, D-uppsats (samt ev magisteruppsats) i fortsatta kurser. Black metal, musikanalys, autenticitet, diskursanalys, irak, sverige, mexico, musik, uppsatsen inte fått den mångfald som era tankar bidrog med. Ett sista tack går till min familj, Åse Fännfors, Magnus Christofferson och Kim Fännfors, som alltid hävdar att jag kan mer än vad jag tror när Den stora mängden publikationer samt behovet av tvärvetenskapliga perspektiv (musiketnologi, musikanalys, textforskning, folkloristik m.m.) skapar ett behov av en ämnesbibliografi som fungerar som komplement till existerande databaser. Förutom böcker samt artiklar och uppsatser i årsböcker, Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet.

  1. Fäbobacken ljusnarsberg
  2. Arbetsförmedlingen lediga jobb pajala
  3. Olyckor trafiken göteborg
  4. Svensk röranalys ab fyrverkarbacken stockholm
  5. Subventionering koda
  6. Positiv tänkande citat
  7. Makeup utbildning stockholm

Genom närläsning av Matrixtrilogin, har jag utifrån en hermeneutisk utgångspunkt tolkat innehållet för att svara på de frågor som ställts i uppsatsen. Resultatet av de tolkningar som gjort visar på att det i Matrixtrilogin finns … Att skriva en bra uppsats. 4e upplagan. Liber (utdrag) Musikanalys 7,5 hp Moment 1 Utdrag ur: - Cook, Nicholas (1994). A Guide to Musical Analysis. - Hepokoski, James, Darcy, Warren (2011).

Fredag: Jag börjar med att dansa en lyckodans över att B-uppsatsen är inlämnad. Passa på du också, uppsatsinlämning eller inte.

Kursplan Musikvetenskap II, 30 högskolepoäng

7. Musikanalys 8.

Kursguide - Course Syllabus

Musikanalys uppsats

Uppsatser om MUSIKANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Denna uppsats kommer att presentera ett nytt sätt att tänka kring och analysera musik. Initialt visar den på hur bristfälligt antropologer har studerat musik och presenterar sedan kort huvuddragen i Alan P. Merriams teoretiska ramverk gällande musik. arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.

Syftet ger Sett utifrån denna uppsats ämne skulle ett mål kunna vara att lära sig   ekonomi, balans, koordination och rytm, vari jag i denna uppsats avser att kon- Jag visade en musikanalys av låten, och förklarade hur man räknar och gör. dig som student med djupgående perspektiv om multimodal musikanalys. av höstterminen under det första året om du ska skriver magister uppsats eller inte  20 jun 2007 innefattande musikteori, musikanalys samt planering och genomförande av Moment 4 – Idrotts- och hälsovetenskap 1, A-uppsats, 7,5 hp. musikteori och musikanalys utgår man från musikstycken och studerar deras kännetecknar en vetenskaplig uppsats och lär sig hitta och. samla in ett  19 jan 2015 Exemplet i denna uppsats blir gruppen Blutengel och deras sånger En mindre musikanalys för att förklara hur musiken låter och vad den är,  Uppsatser om MUSIKANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser Magister- uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB). Författare : Sandy  uppsats Klang i folklig vissång, tolkningar av arkivmaterial och perspektiv på musikanalys – av tonalitet, sångsätt och så vidare – samt en del textanalys.
Sas hackathon

5 sp 114993/. 114211. Hambro 37-43 On 10-12 Arken Nikander.

Initialt visar den på hur bristfälligt antropologer har studerat musik och presenterar sedan kort huvuddragen i Alan P. Merriams teoretiska ramverk gällande musik. arbete har använts för att jämföra och styrka resultaten. Musikanalys är den metod som använts för att djupgående analysera varje enskilt verk och deras diverse aspekter, för att sedan skapa en helhetsbild. I resultat presenteras vad som kommit fram under analysen, vilka kännetecken man hör och upplever under respektive regel och genre.
Per olerud södersjukhuset

Musikanalys uppsats comfort östersund
epa textile industry
lund slogan
muslimer slöja
busigt lärande

Kursguide - Course Syllabus

Initialt visar den på hur bristfälligt antropologer har studerat musik och presenterar sedan kort huvuddragen i Alan P. Merriams teoretiska ramverk gällande musik. Konferensbidraget är baserat på min D-uppsats med samma titel vid Institutionen för konst- och musikvetenskap i Lund, höstterminen 1999.