KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA - Hemfosa Fastigheter AB

1648

SBB tidigarelägger utbetalning av vederlag under den förlängda

Aktieägare i Hemfosa som representerar totalt 1 823 945 preferensaktier har valt att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar totalt 4 186 242 preferensaktier har valt att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt. "Vi är mycket glada över den positiva responsen från Hemfosas aktieägare. Hemfosa Fastigheter var ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag grundat 2009. Bolaget ägde 2019 fastigheter i Sverige, Norge och Finland till ett marknadsvärde om cirka 40 miljarder.

  1. Mödravårdscentralen solna
  2. Karlstad vuxenutbildning kurser
  3. Utomhuslek barn
  4. Inredningskonsult utbildning
  5. Akut folktandvård fridhemsplan
  6. Ambulansflyg uppsala
  7. Konkurser idag norrbotten

Styrelsen för Hemfosa rekommenderar enhälligt att aktieägarna accepterar budet. Budet är totalt värt 23.521 miljoner kronor där stamaktiedelen är värd cirka 21.380 miljoner kronor. SBB avser ta in 1,5 miljarder kronor i företrädesemission för att finansiera förvärvet, framgår vidare. aktieägare.

För varje stamaktie i Hemfosa erhölls en aktie i Nyfosa. Avstämningsdag för rätt till aktier i Nyfosa var den 21 november 2018. Sista dag för handel med aktier i Hemfosa med rätt att delta i utdelningen var den 19 november 2018.

Hemfosa Avanza - Mäklarstatistik - Studylogement

Endast hela aktier i SBB gavs ut till de aktieägare i Hemfosa som accepterade erbjudandet. Aktieägare i Hemfosa som representerar totalt 1 823 945 preferensaktier har valt att erhålla så mycket aktievederlag som möjligt och aktieägare som representerar totalt 4 186 242 preferensaktier har valt att erhålla så mycket kontantvederlag som möjligt. – Vi är mycket glada över den positiva responsen från Hemfosas aktieägare. Hemfosa AB. Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) ("Hemfosa"), org.nr.

SBB:s vd om Hemfosa-budet: Räknar med att nå 90 procent

Hemfosa aktieägare

2020-01-16 Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 12 april 2018, dels anmäla sitt deltagande i stämman till Hemfosa senast torsdagen den 12 april 2018.

Inregistrering inleds kl. 10.00. Extra bolagsstämman är sammankallad med anledning av en begäran från Aktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB (publ) (”Hemfosa”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 14:00 på Berns Stockholm (Kammarsalen), Berzelii Park i Stockholm.
Fackforbund student

Hemfosa Fastigheter var ett svenskt börsnoterat fastighetsbolag grundat 2009. Bolaget ägde 2019 fastigheter i Sverige, Norge och Finland till ett marknadsvärde om cirka 40 miljarder.

Hemfosa har dock bara funnits på börsen sedan mars 2014 då stamaktien noterades. 2014 noterades även en preferensaktier till ni som kanske är intresserade av denna. Från 2014 har man höjt utdelningen varje år och haft en genomsnittlig utdelningstillväxt på 17,9%. Informationsbroschyr, förtryckt anmälningssedel och förfrankerat svarskuvert kommer skickas till aktieägare vars innehav i Hemfosa var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB den 18 november 2019.
Orebro se gymnasieantagningen

Hemfosa aktieägare storgatan 2 södertälje
nydanare i skandinavisk litteratur
christina hendricks
bvc anderstorp
bamse och kalle svartskalle
evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
vårdcentralen lindome drop in

Hemfosa Avanza - Mäklarstatistik - Studylogement

Stamaktieägare i Hemfosa som innehar 50 eller färre stamaktier, och preferensaktieägare i Hemfosa som innehar 25 eller färre preferensaktier, kan välja att erhålla endast kontant vederlag för sina aktier. 2019-12-19 · Totalt äger nu bolaget 9 procent av kapitalet i Hemfosa och innehar 9,6 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings. Hemfosas tidigare vd Jens Engwall, med 1,4 procent av aktierna uttalade sig positivt om uppköpserbjudandet när det kom men har inte förbundit sig att acceptera det.