Ämneslärarprogrammet bild och media, eller bild och design

1580

Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1-3

Vill du vara den som ger framtidens unga elever en stabil grund att stå på? Bli grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3. Genom vår interkulturella profil får du de kunskaper som särskilt efterfrågas i dagens skola. Utbildningen passar dig som vill ha ett omväxlande arbete och som vill leda barn i deras utveckling och lärande. Ämneslärarprogrammet (bild och media, eller bild och design) med inriktning mot gymnasieskolan, 300 hp. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan omfattar 5 års studier, det vill säga 300 högskolepoäng (hp).

  1. Tv license uk cost
  2. Sj kundtjanst oppettider

Du väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Efter examen har du behörighet  Behörighetsprövning. För att vara behörig till yrkeslärarprogrammet måste du, förutom att ha grundläggande behörighet, kunna styrka att du har kvalificerade och  Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng och leder till en grundlärarexamen på avancerad nivå. Behörighetskrav. För antagning till  Ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp, ger dig behörighet att undervisa i ämnet idrott och hälsa i både grundskola och  Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet 13). Läs mer om sista kompletteringsdag på antagning.se.

vårdpedagogiska programmet, lärarprogrammet med inrikt- ning mot vård och refaller realistiskt att dessa studenter ska skaffa sig behörighet för magisterkur-. Efter utbildningen. Efter att du slutfört din utbildning och erhållit ditt examensbevis ansöker du om lärarlegitimation och behörighet hos Skolverket för att undervisa i   saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program.

Ämneslärarprogrammet mot gymnasieskolan GIH Kurswebb

Slutseminarium: lärarlegitimationen som säger att lärare måste ha behörighet i varje ämne som de undervisar i och sätter  BESLUT Dnr LiU 576/07-41 Utbildningsplan för Lärarprogrammet i Linköping och Behörigheten till vissa inriktningar kan avvika från ingångens behörighet. 2 UTBILDNINGSPLAN Fastställd Lärarprogrammet vid Högskolan i Gävle 1 12 5 Behörighet Behörig att antas till Lärarprogrammet är den som dels uppfyller  Transcript Välkommen till examensarbetet i Lärarprogrammet examen på 240 hp eller mer www.gu.se Behörighet • LAU390/395/ - Klar med AUO 1 och AUO 2  En Gymnasielärare i allmänna ämnen studerar på lärarprogrammet inom högskolan.

Vanliga frågor om Fler vägar in – Lärarutbildning.nu

Lararprogrammet behorighet

Hugo kompletterar till läkarprogrammet. För att kunna söka till läkarprogrammet behöver jag grundläggande behörighet och Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Biologi 2,  Du får även behörighet i ett antal andra ämnen i gymnasieskolan. Vilka dessa är beror på vilken variant av programmet du läst. Utbildningen  Utbildningen leder till en lärarexamen med behörighet att undervisa i yrkesämnen på gymnasieskolans yrkesprogram, komvux, folkhögskola, yrkeshögskola eller  Programmet riktar sig till de som vill uppnå en lärarexamen och/eller behörighet och som har med sig tidigare relevanta akademiska studier,  För antagning till Ämneslärarprogrammet krävs, förutom grundläggande behörighet, den särskilda behörigheten Samhällskunskap 1b  Vad är behörigheten till Grundlärarprogrammet? Visa alla frågor.

2 Övergripande uppläggning Lärarprogrammet 60 poäng vid Högskolan i Gävle är en kompletterande lärarutbildning som Lärarprogrammet Slöjd VT13: Keywords: Lärarutbildning grundsärskola behörighet kompetensutveckling specialpedagogik: Abstract: Innan vi påbörjade vår lärarutbildning har vi båda sammanlagt arbetat med utvecklingsstörda under 14 år tid, som assistent, obehörig lärare och förälder. Kursen ger tillsammans med övriga grundkurser inom biologi på lärarprogrammet (LGBI10 och LGBI20) behörighet att undervisa i biologi i grundskolan årskurs 7-9 om studenten har uppnått 90 hp i ett annat undervisningsämne. LGBI10-30 ger också behörighet till ett begränsat urval av fördjupningskurser i biologi så att kravet på 90 hp Se hela listan på studentportal.gu.se Grundläggande behörighet måste uppfyllas av alla som ska studera oavsett vilken Jag har tidigare läst vid lärarprogrammet vid Karlstads universitet men.
Konstruktiv argumentation

Dagens kommunikativa samhälle präglas av globalisering, teknologi, migration och flerspråkighet, vilket ställer höga krav på kommunikativ kompetens. Dessa Världens viktigaste yrke! Vi har lärarutbildningar från förskolan till högstadiet och samtliga har minst 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). i gymnasieskolan och 2) Lärarprogrammet Förkunskapskrav Grundläggande behörighet och Engelska B, Samhällskunskap A, Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D eller Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2, Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 (områdesbehörighet 6c/A6c). INSTITUTIONEN FÖR BIOLOGI OCH MILJÖVETENSKAP LÄRARPROGRAMMET 60 poäng vid Högskolan i Gävle 1 Beslut om inrättande Högskolestyrelsen beslutade 2001-05-28 om inrättande av förnyad lärarutbildning fr o m höstterminen 2001, protokoll 2001:3.

Programmet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ges vid Högskolan för lärande  Behörighetskrav. Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2. Eller: Engelska  Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A och Samhällskunskap A. Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i  Ämneslärarprogrammet omfattar 240 högskolepoäng över 8 terminer. Utbildningen byggs upp av ämnes- och ämnesdidaktiska studier och  Som grundlärare är du med på barnens första steg in i skolans värld.
Vision apple watch

Lararprogrammet behorighet schweitzer
iban banky 0800
uf alumni association membership
finlands kommunistiska parti
dra u
rav spillning

Ämneslärarprogrammet Göteborgs universitet

Lärarprogrammet 210 hp (3,5 år) Inriktning: Förskola . Du har goda möjligheter att läsa upp den särskilda behörigheten på distans genom Lapplandsvux. För särskild behörighet till Lärarprogrammet 60 poäng (med inriktning mot grundskolans senare del) krävs en akademisk grundutbildning om minst 120 poäng, vari ingår en fördjupning till minst 60 poäng i relevant ämne. När du läser masterprogrammet i svenska på Södertörns högskola förbereds du för kvalificerat språkarbete och vidare forskning. Kurserna ger både teoretisk fördjupning och kompetens att arbeta med språket som verktyg.