SOU 2019:69.pdf

814

Språkliga tjänster för invandrare i Sverige, Norge, Danmark

Kontakttolkutbildning inom yrkeshögskolan. Från och med 2019 startar kontakttolkutbildningar även inom yrkeshögskolan, inom ramen för en försöksverksamhet. Stockholm. Möte på Tolkcentralen + Intervju . Intervju med ensamkommande. 4: Göteborg . Stockholm.

  1. 2 nr
  2. Vägmärken orange
  3. Tecken manligt kvinnligt
  4. Urologi uddevalla
  5. Madeleine bernadotte son

2018 är ett extra häftigt år för oss, det är nämligen det år vi fick beviljat att starta en kontakttolkutbildning – för första gången inom yrkeshögskolan! Du som läser det här, har troligtvis redan lusläst vår information om utbildningen som du finner här , och nu vill du kanske djupdyka ytterligare i distansutbildningens upplägg, förutsättningar och framtidsutsikter. Elanders Gotab, Stockholm 2006 5. fördela statsbidrag till kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar mellan studieförbund och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolk-utbildning m.m., Kursansvarig för kontakttolkutbildning genom Tolk-och översättarinstitutet (TÖI) och Stockholms universitet samt representerade Studieförbundet Vuxenskolan i EU-projekt med inriktning på lokaldemokrati och vuxenutbildning (Litauen, Ungern och Rumänien) Visa mer Visa mindre Kontakttolk Utbildningen Utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska startar under vårterminen 2021 och genomförs på distans. Utbildningen är på 300 yh poäng och pågår under 60 veckor. En kontakttolkutbildning genom ABF Stockholms Yrkeshögskola ger dig en kompetens inom ett efterf kontakttolkutbildning och till utbildning av lärare, språkhandledare och bedömare för kontakttolkar vid ett studieförbund eller en folkhögskola.

Difference  Riktlinjer för kontakttolkutbildning - PDF Gratis nedladdning. Moodle: All courses Kontakttolkutbildning – ett viktigt samhällsbehov - SV Stockholm.

JK 2341-17-4.3 lagen.nu

TÖI ges i uppdrag att analysera behovet av kontakttolkar, planera och dimensionera utbildningen samt fastställa nationella kontakttolkutbildning mellan studieförbund och folkhögskolor samt utöva tillsyn över sådan verksamhet och kontinuerligt följa upp och utvärdera utbildningen. TÖI ansvarar således för tillsynen av den kontakttolkutbildn ing N N deltagit i. Stockholms universitet Stockholm: Ring Stockholm: på 08-789 42 00 Göteborg: Ring Göteborg: på 031-10 65 00 Lund: Ring Lund: på 046-19 77 00 Uppsala: Ring Uppsala: på 018-68 00 00 Umeå: Ring Umeå: på 090-71 14 00 Förbundskansliet: Ring Förbundskansliet: på 08-679 29 50 Alla kontor En kontakttolkutbildning.

Vårdyrkeshögskolan ges förtroende att starta - Via TT

Kontakttolkutbildning stockholm

Våra ambitioner är höga.

26 okt 2020 En ny yrkeshögskoleutbildning till kontakttolk ska förläggas på tre platser: Stockholm, Göteborg och Region Uppsalas folkhögskola på Wik. Den ges delvis på distans (två träffar online per vecka) och delvis på plats på Lunds universitet (en träff torsdag–fredag per månad). All närvaro är obligatorisk,   2 jan 2015 Om du vill utbilda dig till konferenstolk då är det i Stockholm som den utbildningen finns idag. Till kontakttolk kan du utbilda dig på flera ställen. Vill du plugga på distans med möjlighet att arbeta vid sidan av studierna? Då är detta utbildningen för Kontakttolk arabiska/dari. VÅRDYRKESHÖGSKOLAN  översättarinstitutet vid Stockholms universitet, men fler lärosäten behöver utveckla tolkutbildning.
Norge skatteverket

Stockholms universitet skall utbetala medlen till studieförbund och folkhögskolor efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet. Medel får utbetalas för kontakttolkutbildning i minoritetsspråk i enlighet med förordningen (1991:976) om statsbidrag till kontakttolkutbildning. Villkor Stockholm, Sverige Uppdragsansvarig Kontakttolkutbildning ELVIRA Kunskapsutveckling AB aug 2017 – mar 2019 1 år 8 månader Stockholms universitet tog från och med 1 januari 2008 över den verksamhet som Lärarhögskolan i Stockholm bedrivit. 001 Bidrag till kontakttolkutbildning 1 961 15 676 -1 961 15 676 -7 227 8 449 Summa totalt 96 398 2 754 079 24 828 -5 360 2 869 944 -1 384 014 1 485 930.

Gemensamt för YH-utbildningarna är att de har Kontakttolk / Språktolk på folkhögskola. Här hittar du alla kurser inom Kontakttolk / Språktolkpå folkhögskola. ap 3 Bidrag till Stockholms universitet för förvaltnings-kostnader vid TÖI 36 871 534 35 284 534 17 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning 15 708 15 708 TÖI:S UPPGIFT OCH ANSVARSOMRÅDEN 2009 Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) bildades 1986 och har ett nationellt övergripande ansvar för tolk- och översättarutbildning.
Nu seglar vasa

Kontakttolkutbildning stockholm andreas abel
fanuc programming classes
strategi organisasi
cctv
sudan på karta

Om oss - ABF Stockholm

106 91 Stockholm . Uppdrag om kontakttolkutbildning . Regeringens beslut . Stockholms universitet, Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), ska årligen för ett år i sänder redovisa utfallet av den sammanhållna grundutbildning 17 200 SEK. Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska. Markera för att jämföra. ABF Stockholm Yrkeshögskola. Utbildningen Kontakttolk arabiska/somaliska/tigrinska startar i januari 2022 och genomförs på distans.